فرودگاه چیویتاوکیا

کشور
ایتالیا
شهر
چیویتاوکیا
کد ایکائو
کد یاتا
نوع فرودگاه
نظامی
ارتفاع از سطح دریا
0
تلفن
فکس
ایمیل
وب سایت
آدرس
ایتالیا -
توضیحات
نقشه