فرودگاه سوسه

کشور
تونس
شهر
سوسه
کد ایکائو
کد یاتا
نوع فرودگاه
نظامی
ارتفاع از سطح دریا
0
تلفن
فکس
ایمیل
وب سایت
آدرس
تونس -
توضیحات
نقشه