فرودگاه

کشور
شهر
کد ایکائو
کد یاتا
نوع فرودگاه
نظامی
ارتفاع از سطح دریا
تلفن
فکس
ایمیل
وب سایت
آدرس
-
توضیحات
نقشه