25 شهریور 1397 - 12:44

ویزای دانشجویی کانادا

  • کسانی که قصد تحصیل در دوره های آموزشی و دانشگاهی طولانی تر از 6 ماه را در کانادا دارند میبایست برای دریافت ویزای تحصیلی اقدام کند.
  • شرایط دریافت این نوع ویزا:
  • -      گرفتن پذیرش از یکی از دانشگاهها یا موسسات آموزشی کانادا(در مورد استان کبک باید نامه CAQ را دریافت کنید)-این موسسات آموزشی باید در لیست موسسات مورد قبول اداره مهاجرت و شهروندی کانادا باشد.
  • -      اگر از جانب دانشگاهی بورسیه شده اید باید مدرکی دال بر این بورسیه که دارای جزییات حمایت مالی باشد ارائه کنید.
  • -      داشتن شرایط مورد نظر اداره مهاجرت و شهروندی کانادا از جمله اینکه بتواند آفیسر را متقاعد کند بعد از اتمام تحصیلات به کشور خود بر میگردد.
  • -      داشتن توان مالی پرداخت هزینه های شهریه، زندگی و سکونت (اگر کمتر از یکسال قصد اقامت دارید مدرک دال بر توان مالی این مدت لازم است ولی اگر بیش از یک سال اقامت دارید باید مدرک دال بر توان مالی پرداخت هزینه ها برای مدت یکسال ارائه دهید)
  • -      ارائه گواهی نداشتن سوء پیشینه در صورت لزوم
  • -      ارائه و ارسال کامل مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای تحصیل
  • -      ارائه گواهی سلامت
  • بعد از ارسال مدارک در  صورت توافق اداره مهاجرت کانادا شما  Study permit یا همان اجازه نامه تحصیل در کانادا را دریافت خواهید کرد.