25 شهریور 1397 - 12:36

سرمایه گذاری استان کبک

جهت مهاجرت به استان کبک در کانادا، مدیران و صاحبان مشاغل می توانند از روش سرمایه گذاری کبک در سریع ترین زمان و بدون دانش زبان انگلیسی و یا فرانسه اقامت دایم خویش را کسب نمایند.

این برنامه مهاجرتی ااز روز 31  آگوست 2015 برابر با (9 شهریورماه سال1394) الی 29 ژانویه 2016 برابر با (9 بهمن ماه سال 1394)، 1750 نفر مهاجر اخذ می کند.

در صورت عدم تکمیل ظرفیت در روزهای مذکور، این برنامه مهاجرتی از تاریخ اول تا دوازدهم دسامبر سال 2014، دوباره بازگشایی شده و پرونده جدید اخذ خواهد کرد.

شرایط متقاضی :
 -  
دارا بودن حداقل دارایی به میزان 1.600.000 دلار کانادا. (این دارایی می تواند به صورت ملک، سهام، پول نقد و ... باشد(
 -  
داشتن حداقل 3 سال سابقه مدیریت و یا سهام داری عمده در یک بنگاه اقتصادی در 5 سال گذشته.
  -  
پرداخت مبلغ 220 هزار دلار کانادا یا سپردن مبلغ 800 هزار دلار کانادا بدون بهره به مدت 5 سال به استان.

• دارایی های قابل ارزیابی می تواند شامل دارایی های همسر متقاضی نیز باشد.
نکات مهم:

  -اگر سرمایه گذار، بتواند سطح دانش زبان فرانسه خود را در حد متوسط پیشرفته (B2) برساند، حتی پس از تکمیل ظرفیت هم می تواند پرونده خود را ارسال کند.
  -
هزینه قانونی برای متقاضی اصلی ،10 هزار دلار می باشد.