25 شهریور 1397 - 12:42

نیروی متخصص کبک

نیروی متخصص کبک(QUEBEC SKILLED WORKER)

پرونده های مهاجرت به کبک متفاوت از دیگر مناطق کانادا بررسی میشوند. این استان قوانین خاص خود را برای پذیرش مهاجران دارد.

قبل از درخواست برای اقامت دائم کبک شما باید گواهی CSQرا کسب کنید. برای دریافت این گواهینامه باید درخواست خود را به اداره مهاجرت استان کبک ارسال کنید. در صورت واجد شرایط بودن این گواهی برای شما ارسال میشود. پس از آن شما باید برای کسب اقامت دائم گواهی خود به همراه دیگر مدارک مورد نیاز را به اداره مهاجرت و شهروندی کانادا در بخش فدرال ارسال کنید. در این روش داشتن مهارت زبان فرانسه جزء الزامات محسوب میشود. در اداره مهاجرت فدرال شما باید معاینات پزشکی را برای گرفتن گواهی سلامت بگذرانید. همچنین POLICE CHECK را نیز گذرانده و گواهی پلیس را نیز دریافت کنید. پس از بررسی های لازم ویزای اقامت دائم در استان کبک برای شما ارسال میشود.

برای کسب گواهینامه CSQ موارد زیر در نظر گرفته میشوند:

سطح تحصیلات: حداکثر 14 امتیاز

نوع رشته تحصیلی: حداکثر 16

سابقه کار: حداکثر 8 امتیاز

سن:حداکثر 16 امتیاز

مهارت زبان فرانسه: حداکثر 16 امتیاز

مهارت زبان انگلیسی: حداکثر 6 امتیاز

داشتن خانواده درجه 1 در کبک: حداکثر 3 امتیاز

سابقه سکونت در کبک: حداکثر 5 امتیاز

سطح تحصیلات ورشته تحصیلی و سن ومهارت زبان فرانسه همسر: حداکثر 17 امتیاز

درخواست کار معتبر: حداکثر 10 امتیاز

تعداد فرزند: برای هر کودک 12 سال و کمتر حداکثر 4 امتیاز و برای هر فرزند بین 13 تا 19 سال حداکثر 2 امتیاز-به طور کل حداکثر 8 امتیاز

خودکفایی مالی: 1 امتیاز