25 شهریور 1397 - 12:12

ویزای تخصصی استرالیا

 

انواع ویزای تخصص برای مهاجرت به استرالیا

 

 

ویزای اشخاص متخصص مستقل(ویزای کلاس 189):

این ویزا مخصوص افراد متخصصی است که از طرف کارفرما یا افراد خانواده ساکن در استرالیا پشتیبانی نمیشوند و یا از طرف دولت یا ایالتهای استرالیا برگزیده نمیشوند. این ویزا به افراد اجازه اقامت دائم (زندگی و کار)در استرالیا را میدهد.متقاضیان این نوع ویزا بر اساس جدول  امتیاز بندی از طرف اداره مهاجرت استرالیا دعوت به درخواست ویزا میشوند. پس از دریافت دعوت شما 60 روز فرصت دارید تا برای درخواست اقدام کنید.

 

موارد ضروری جهت در خواست برای این ویزا:

 1-ارائه درخواست اولیه و دعوت شدن از طرف اداره مهاجرت استرالیا برای درخواست ویزا

 2-انتخاب و درخواست یکی از مشاغل موجود در لیست مشاغل مهارتی استرالیا

 3- سن شماکمتر از 50 سال باشد

 4-کسب نمره حداقل زبان انگلیسی طبق جدول امتیاز بندی

 5-داشتن امتیاز ذکر شده در جدول امتیازات

 6-بدست آوردن ارزیابی مهارت شغلی مناسب برای شغل انتخاب شده. برای مشاهده شرایط ارزیابی (اسسمنت) به آخر این صفحه مراجعه نمایید.

 7-سوء سابقه یا مشکل پزشکی خاصی نداشته باشد

 

پس از گرفتن این ویزا شما میتوانید:

 1-به صورت دائم در استرالیا بدون محدودیت مکانی اقامت کنید

 2. در استرالیا کار و تحصیل کنید

 3-از بیمه پزشکی  استفاده کنید

 4-درخواست تابعیت استرالیا بدهید

 5- خانواده خود را برای اقامت دائم حمایت کنید

 

 ویزای افراد مورد حمایت دولت یا یکی از ایالت های استرالیا(ویزای کلاس 190):

 این ویزا برای کسانی است که مورد حمایت دولت استرالیا یا یکی از ایالتهای این کشور هستند. هر کدام از ایالتهای استرالیا لیست مشاغلی را منتشر میکنند که اگر شغل شما در لیست مربوط باشد میتوانید مدارک خود را به آن ایالت ارسال و تقاضای اسپانسرشیپ کنید.

 این نوع ویزا اجازه اقامت دائم دراسترالیا را میدهد. . پس از دریافت دعوت شما 60 روز فرصت دارید تا برای درخواست اقدام کنید. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد شما  2 سال اول ورود  را باید در ایالتی که اسپانسر و حامی شما میشود بگذرانید ولی پس از آن در هر نقطه ای از خاک استرالیا که تمایل داشته باشید میتواند زندگی کنید.

 این نوع ویزا نیز از تمام امتیازات و امکانات ویزای 189 برخوردار است.

 

موارد ضروری جهت در خواست برای این ویزا:

 1-داشتن تاییدیه حمایتی از یکی از ایالتهای استرالیا

 2- سن شماکمتر از 50 سال باشد

 3-کسب نمره حداقل زبان انگلیسی طبق جدول امتیاز بندی

 4-داشتن امتیاز ذکر شده در جدول امتیازات

 5-بدست آوردن ارزیابی مهارت شغلی مناسب برای شغل انتخاب شده. برای مشاهده شرایط ارزیابی (اسسمنت) به آخر این صفحه مراجعه نمایید.

 6-سوء سابقه یا مشکل پزشکی خاصی نداشته باشد

 

مهاجرت از روش حمایت مناطق خاص(ویزای کلاس 489)
این نوع ویزا ، ویزای مشروط چهار ساله و برای متقاضیانی است که رشته آنها داخل لیست مشاغل مناطق خاص یا منطقه ای استرالیا باشد و از طرف این ایالتها دعوت به درخواست ویزا شده باشند و یا اینکه دارای خویشاوندی باشید که در این مناطق زندگی میکند و میتواند حامی شما باشد. قبل از اتمام اعتبار این ویزا شما میتوانید از طریق درخواست برای ویزای 887 آن را به اقامت دائم تبدیل کنید.

 

دو مسیر برای گرفتن این ویزا وجود دارد:

 1-از طریق اخذ دعوتنامه

 2-از طریق تمدید اقامت 2 ساله برای کسانی که دارای ویزای موقت 475،487،495،496، هستند

 افراد تحت تکفل فردی که دارای ویزای 489، و دیگر ویزاهای موقت  475،487،495،496 است نیز میتوانند  برای دریافت ویزای 489 اقدام کنند.

 

 

موارد ضروری جهت در خواست برای این ویزا:

 1-از طرف یکی از ایالتها یا یکی از خویشاوندانی که درمناطق خاص مورد نظر دولت استرالیا است مورد حمایت قرار بگیرید

 2- شغل شمادر لیست مشاغل مهارتی مورد نیاز استرالیا باشد

 3- سن شماکمتر از 50 سال باشد

 4- کسب نمره حداقل زبان انگلیسی طبق جدول امتیاز بندی

 5- داشتن امتیاز ذکر شده در جدول امتیازات

 6- بدست آوردن ارزیابی مهارت شغلی مناسب برای شغل انتخاب شده. برای مشاهده شرایط ارزیابی (اسسمنت) به آخر این صفحه مراجعه نمایید.

 7- سوء سابقه یا مشکل پزشکی خاصی نداشته باشد

 

از طریق این ویزا میتوانید به مدت 4 سال در استرالیا کار تحصیل و به طور کل زندگی کنید و تا زمانی که ویزای شما اعتبار دارد به داخل و خارج استرالیا مسافرت کنید.

 

مهمترین سازمان های ارزیابی (اسسمنت) استرالیا Australia Skill Assessment:

- سازمان مهندسین استرالیا Engineers Australia

- سازمان کامپیوتر استرالیا Australia Computer Society (ACS)

سازمان ارزش گزاری مدارک VETASSESS