25 شهریور 1397 - 12:22

ویزای توریستی استرالیا

موقت است و بواسطه این ویزا شما می توانید به عنوان یک بازدید کننده یا جهت کسب و کار و اقامت کوتاه تا 3، 6 یا 12 ماه به استرالیا آمده و از آن دیدن کنید

شرایط مورد نیاز:

شما درصورتی می توانید موفق به اخذ این ویزا شوید که قصدتان مسافرت به استرالیا باشد آنهم:

•    به عنوان یک بازدید کننده

•    جهت فعالیتهای تجاری

•    جهت بازدید از خانواده

•    با تور ثبت شده جمهوری چین

 

این ویزا دارای چهار نوع است:

•    توریستی: جهت افرادی که برای تعطیلات، تفریح یا بازدید از خانواده و دوستان یا جهت مقاصدی که مرتبط با تجارت یا درمان پزشکی نباشد قصد عزیمت به استرالیا دارند.

•    بازدید کننده تجاری: جهت تجاری که به منظور انجام بازدید کوتاهی از یک کسب و کار، مذاکره تجاری یا شرکت در کنفرانس قصد عزیمت به استرالیا دارند.

•    از طریق حمایت خانواده: جهت افرادی که بمنظور بازدید از خانواده خود به استرالیا عزیمت می کنند.

•    از طریق تور ثبت شده جمهوری چین

 

  ویزای سرمایه گذاری در بازنشستگی (زیرگروه 405)

این ویزای موقت جهت بازنشستگانی است که از لحاظ مالی متکی به خود بوده و هیچ فرد وابسته ای را نداشته و می خواهند در طول سالهای بازنشستگی خود در استرالیا زندگی کنند.

شرایط مورد نیاز:

شما درصورتی می توانید موفق به اخذ این ویزا شوید که:

•    سن شما 55 سال یا بیشتر باشد

•    هیچگونه فرد وابسته ای نداشته باشید (به استثناء همسر)

•    شرایط درآمدی لازم را داشته باشید

•    توانایی سرمایه گزاری بلند مدت در استرالیا را داشته باشید

 

این ویزا یک ویزای موقت است و شما می توانید زمان درخواست خود جهت این ویزا داخل یا خارج از استرالیا باشید.

 

با داشتن این ویزا شما می توانید:

•    در استرالیا در هر دو هفته تا 40 ساعت کار کنید

•    به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا تا چهار سال از تاریخ صدور ویزا بمانید